Overlevingskans voor mensen met kanker is toegenomen

28 april 2020


65 procent van de patiënten die in 2013 de diagnose kregen, was vijf jaar later nog in leven. Door betere en snellere diagnoses en behandelingen neemt de zogeheten 'vijfjaarsoverleving' in Nederland toe.

Toen het Integraal Kankercentrum Nederland begon met de databank in 1989, was de kans 42 procent dat iemand vijf jaar na de diagnose nog in leven was. Nu is dat dus toegenomen tot 65 procent. De kans op overleving is vooral flink toegenomen bij mensen met borstkanker, prostaatkanker, darmkanker, nierkanker, slokdarmkanker en veel soorten bloed- en lymfeklierkanker. De overlevingskans voor mensen met longkanker is voor het eerst een beetje gestegen.

Tot 2003 was slechts 12 procent van de patiënten 5 jaar na de diagnose nog in leven, nu is dat 21 procent. Voor veel kankersoorten geldt zelfs dat vier op de vijf patiënten de ziekte overleven. Het gaat om huidkanker, borstkanker, prostaatkanker, zaadbalkanker en hodgkinlymfoom.