Huidplak verwarmen of niet?


16 november 2022


Er zijn verschillende richtlijnen over de huidplak voorverwarmen of juist niet.


Zo geeft de thuiszorg nog wel het advies om voor te verwarmen, maar veel stomaverpleegkundigen niet. Wel geven zij aan dat het voorverwarmen bij stugge huidplakken ervoor zorgt dat de plak soepeler wordt en daardoor makkelijker te bevestigen is.

Stichting Stomaatje deed een onderzoek via hun Facebookgroep. 479 stomadragers deden hieraan mee. Ruim 57% gaf aan de huidplak wél voor te verwarmen en vindt dat dit wel degelijk een toegevoegde waarde heeft. 206 stomadragers gaven aan de plak pas na het opplakken te verwarmen. Dit doen ze door de plaat goed aan te drukken. Dit is overigens ook het advies van de stomaverpleegkundigen: goed aandrukken op de huid is het beste.

Bron: stomaatje.nl.